RDT Available at Iwamura Hospital

June 18, 2020

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई RDT ( COVID-19) जाँच संचालन भईरहेको जानकारी गराउदछौं ।
इमर्जेन्सि र शल्यक्रियालाई प्राथमिकता दिइन्छ ।
थप जानकारीका लागि: ९८६१९३७३४५ ( जीवन)

Iwamura Hospital Has started doing RDT (COVID-19) test. Emergency cases and operation cases will be given priority.
For more information- 9861937345 (jiwan)

concern_1
concern_2