News & Notices

happy Mothers Day

Posted:

आमा, तिमी महान छौ ।

सम्पूर्ण आमाहरूको सम्मानमा इवामुरा अस्पतालले आमा स्वास्थ्य प्याकेज सुचारू गरेको जानकारी गराउदछौं ।
यस प्याकेजमा समावेस गरिएका जांचहरू:
1. CBC ( COMPLETE BLOOD COUNT)
2. CREATININE
3. BLOOD SUGAR (RBS)
4. URINE RE
5. VDRL TEST
6. HBsAg (SPOT)
7. BLOOD GROUP
8. ESR
9. TSH (THYROID STIMULATING HORMONE),SERAM
10. X-RAY CHEST PA
11. CYTOLOGY + PAP SMEAR
12. USG (ULTRASONOGRAPHY)
13. ECG (ELECTROCARDIOGRAM)
14. EYE CHECKUP
15. DENTAL CHECKUP
16. SR. DR. CONSULTATION

प्याकेज हुने मिति: बैशाख १९ देखि २५ गते सम्म
सम्पर्क: ९८६१०३४८४६, ०१-६६१२६९५