Board of Directors

Mr. Mahesh Dhaubanjar

Mr. Mahesh Dhaubanjar
Chairman


 • Mr. Raju Mrigendra Joshi

  Mr. Raju Mrigendra Joshi
  Managing Director
 • Mr. Keshav Diwakar

  Mr. Keshav Diwakar
  Hospital Co-ordinator/Director
 • Mr. Yubak Rajbhandari

  Mr. Yubak Rajbhandari
  Company Secretary
 • Mr. Bishnu Bhakta Marikhu

  Mr. Bishnu Bhakta Marikhu
  Director
 • Mr. Sailendra Prakash Budhathoki

  Mr. Sailendra Prakash Budhathoki
  Member
 • Mrs. Sanu Maya Khadka

  Mrs. Sanu Maya Khadka
  Director
 • Prof. Dr. Uttam Krishna Karmacharya

  Prof. Dr. Uttam Krishna Karmacharya
  Director
 • Mr. Hari Bahadur Basnet

  Mr. Hari Bahadur Basnet
  Director