Board of Directors

Mr. Mahesh Dhaubanjar

Mr. Mahesh Dhaubanjar
Chairman


Mr. Raju Mrigendra Joshi

Mr. Raju Mrigendra Joshi
Managing Director
Mr. Keshav Diwakar

Mr. Keshav Diwakar
Hospital Co-ordinator/Director
Mr. Yubak Rajbhandari

Mr. Yubak Rajbhandari
Company Secretary
Mr. Bishnu Bhakta Marikhu

Mr. Bishnu Bhakta Marikhu
Director
Mr. Sailendra Prakash Budhathoki

Mr. Sailendra Prakash Budhathoki
Member
Mrs. Sanu Maya Khadka

Mrs. Sanu Maya Khadka
Director
Prof. Dr. Uttam Krishna Karmacharya

Prof. Dr. Uttam Krishna Karmacharya
Director
Mr. Hari Bahadur Basnet

Mr. Hari Bahadur Basnet
Director